Chrzest

chrzcielnica 01Sakrament chrztu udzielany jest zasadniczo w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00. Chrzest może być udzelony również w trzecią niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Jeśli z uzasadnionych przyczyn rodzice proszą o chrzest dziecka w drugą lub czwartą niedzielę miesiąca, wówczas uczestniczą wraz z chrzestnymi i dzieckiem we Mszy Świętej w sposób zwyczajny, a sam obrzęd chrztu odbywa się po Mszy Świętej (Msza Św. w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 11.00 ma charakter specjalny, gdyż jest to Msza Św. z liturgią dla dzieci).

Zapisując w kancelarii parafialnej dziecko do chrztu należy:
1. Posiadać przy sobie akt urodzenia dziecka z USC,
2. Podać następujące informacje:
a) dane osobowe rodziców dziecka (pierwsze i drugie imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki)
b) data i miejsce ślubu kościelnego rodziców
c) adres zamieszkania rodziców
d) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania chrzestnych

3. Jeśli obydwoje rodzice dziecka należą do innej parafii - posiadać pisemną zgodę swojego proboszcza na chrzest w Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej.

Chrzestnym może być ten, kto:
1. Został wyznaczony przez rodziców dziecka przyjmującego chrzest, posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. Ukończył 16 lat;
3. Jest katolikiem, przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii i Bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

* Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym (bez ślubu kościelnego);

* Chrzestnym nie może być ojciec lub matka przyjmującego chrzest;
* Ochrzczony należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
* Chrzestni spoza naszej parafii dostarczają przed chrztem ZAŚWIADCZENIE potwierdzające, że są osobami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić rolę chrzestnego (chrzestnej); zaświadczenie takie otrzymają w parafii, do której należą.

W dniu chrztu:
- należy przybyć do kościoła 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zająć miejsca przy wejściu do kościoła;
- dostarczyć szafarzowi chrztu (do zakrystii) kartki potwierdzające odbycie spowiedzi przez rodziców dziecka oraz chrzestnych a także zaświadczenia, o których wyżej;
- posiadać ze sobą świecę chrzcielną i białą sztkę.

Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii pw. MB Szkaplerzej w Dobrej

umieszczone są za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.