Małżeństwo

malzenstwo 04jpg Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele katolickim sakrament małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej na pierwszą rozmowę kanoniczno-duszpasterską trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Rozmowa ta trwa około jednej godziny.

Prosimy o uprzednie zgłoszenie telefoniczne do ks. Proboszcza - tel. 506067135.

Termin ślubu można zarezerwować wcześniej!

Dokumenty potrzebne podczas pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej:

1. Dowody osobiste,
2. Świadectwa chrztu (wydawane do ślubu) z parafii, gdzie odbył się chrzest (ważne 6 miesięcy),
  *Świadectwa chrztu nie przynoszą narzeczeni ochrzczeni w Dobrej;
  *Jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o bierzmowaniu, to należy uzyskać zaświadczenie o przyjęciu bierzmowania z parafii, gdzie odbyło się bierzmowanie;
3. Świadectwa ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kursu przedmałżeńskiego),
4. Świadectwa szkolne zawierające ocenę z religii - z ostatniej klasy gimnazjum (lub ośmioklasowej szkoły podstawowej) oraz z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej,
5. Jeśli wcześniej zawarto związek cywilny - należy dostarczyć akt małżeństwa cywilnego z USC,
6. W przypadku wdowców - świadectwo zgonu współmałżonka,
7. Jeśli ani narzeczony ani narzeczona nie należy do tutejszej parafii, konieczna jest pisemna zgoda z parafii narzeczonego lub narzeczonej na ślub w Dobrej.

Dokumenty potrzebne podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej:
1. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy) - niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy,
  *zaświadczenie to można otrzymać w dowolnym USC;
  *do wydania zaświadczenia potrzebny jest dowód osobisty;
2. Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi (dotyczy narzeczonych mieszkających poza tutejszą parafią),
3. Potwierdzenie udziału w spotkaniach w poradni rodzinnej oraz w dniu skupienia dla narzeczonych,
4. Dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, adres) - świadkowie muszą mieć ukończone 18 lat.

W dniu zawarcia małżeństwa:
Przed Mszą św. świadkowie przynoszą do zakrystii obrączki oraz "kartki" poświadczające przyjęcie przez narzeczonych sakramentu pokuty.


Narzeczeni przygotowujący się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa i założenia rodziny chrześcijańskiej powinni znać najważniejsze modlitwy i prawdy katechizmowe. Podczas pierwszej rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej w kancelarii parafialnej pojawi się m.in. pytanie, czy wykazali się znajomością najważniejszych modlitw i prawd wiary.

Materiały do pobrania i przygotowania się: TUTAJ


Spotkania dla narzeczonych w Poradni Rodzinnej:

Poradnia Rodzinna w Limanowej - I spotkanie: sobota godz. 17.00; tel. 667 813 638

Poradnia Rodzinna w Dobrej czynna w 4 niedzielę o godz. 17.00


Dzień Skupienia dla narzeczonych w 4 niedzielę miesiąca (w Adwencie i Wielkim Poście 2 niedzielę miesiąca) o godz. 10.00 w Limanowej - „DOM PIELGRZYMA”.


 

Terminy kursów przedmałżeńskich w ośrodkach rekolekcyjnych: www.dr.diecezja.tarnow.pl

Zajrzyj na stronę Wydziału duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin diecezji Tanowskiej: www.dr.diecezja.tarnow.pl

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii pw. MB Szkaplerzej w Dobrej

umieszczone są za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.