GRUPA MŁODZIEŻOWA

Grupa młodzieżowa działająca przy parafii Dobra, to prężna wspólnota młodych serc, którą łączą wspólne pasje i ideały. Najważniejszym faktem jest to, że w centrum naszych spotkań jest zawsze osoba Jezusa Chrystusa. To On nas gromadzi w jedną rodzinę i pomaga nam odkrywać piękno młodości. Nasza grupa liczy około 30 młodych ludzi. Spotykamy się na wspólnej modlitwieoraz rozważaniu Pisma Świętego. Wymieniamy doświadczenia oraz 
w czynny sposób angażujemy się w życie parafii. Na naszych spotkaniach dzielimy się naszą wiarą i doświadczeniem miłości Boga. Jesteśmy dla siebie nawzajem oparciem starając się w naszym codziennym życiu świadczyć o tym, że warto zaufać Chrystusowi do samego końca. On daje nam więcej, niż ktokolwiek z nas mógłby się spodziewać!

 

DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA

Dziewczęca Służba Maryjna – te trzy krótkie słowa zawierają całe bogactwo duchowe realizowanego programu naszych cotygodniowych spotkań. Nasza wspólnota liczy około 30 dziewcząt.

Spotykamy się po to, aby wzajemnie się ubogacać wpatrując się we wzór i ideał wiernego a zarazem pokornego życia Maryi.

Pośród niezliczonych tytułów jakimi obdarzamy Maryje wybieramy te, które są dla dziewcząt najbardziej aktualne i mają wpływ na ich codzienne życie. Maryja jako niedościgły wzór wiary i zaufania zawsze prowadzi nas do Chrystusa. To właśnie Chrystus powinien być w centrum życia każdego chrześcijanina. Poznajemy również piękno liturgii angażując się czynnie w jej upiększanie. Poprzez śpiew i wspólną modlitwę pogłębiamy nasze życie duchowe. Dziewczęca Służba Maryjna to droga formacji młodych dziewcząt, która prowadzi do odkrywania Bożej miłości w naszym codziennym życiu.