telefon  /18/ 333-00-16

Poniedziałek

od godz.   7.00 – 8.00

i godzinę przed wieczornym nabożeństwem

Wtorek

 od godz.   7.00  –  8.00

Środa

od godz.   7.00  –  8.00

i godzinę przed wieczornym nabożeństwem

Piątek

od godz. 7.00  – 8.00

oraz 2  i  4  piątek  miesiąca   narzeczeni

od godz. 15.30  do nabożeństwa wieczornego

DO KANCELARII w ważnej   sprawie o każdej porze

Telefon  /18/ 333-00-16

konto parafii 42 8804 0000 0020 0200 5151 0001

Katolicka Poradnia Rodzinna w Dobrej

czynna w  4  niedzielę o godz. 17.00

Dzień Skupienia dla  narzeczonych

W 4 niedziele miesiąca

/w Adwencie i Wielkim Poście  2 niedziele  miesiąca/
o godz. 10.00 w  Limanowej  „DOM PIELGRZYMA” 

Pogrzeb Chrześcijański

Przynosimy zawsze :  Akt zgonu,  albo Dowód osobisty dopóki  nie ma aktu zgonu. Ustalić  dzień  i  godzinę pogrzebu z księdzem  z  uwzględnieniem  rozkładu    zajęć    Księży.    Nawiązać kontakt z p. Kościelnym i p. Organistą (telefony) Miejsce   (miejsce   pochówku   należy   uzgodnić z księdzem i grabarzem) Zastanowić się czy korzystamy z Kaplicy przed pogrzebowej chłodni…( zalecane ) Jeżeli z poza parafii zgodę proboszcza zamieszkania na pogrzeb Katolicki.