LSO 001Nasza Wspólnota liczy obecnie 85 chłopców i mężczyzn, w tym 2 Kandydatów na Ceremoniarzy, 11 Kandydatów na Lektorów, 20 lektorów; 30 ministrantów oraz 21 Aspirantów. Nasza wspólnota ministrantów i lektorów przeżywa ten nowy rok formacyjny pod hasłem: „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego”.

ZBIÓRKI

Kandydaci na Ministrantów – środa, godz. 15.30
Ministranci – poniedziałek, godz. 15.30
Lektorzy – środa, po wieczornej Mszy św.

lso 002SŁUŻENIE OBOWIĄZKOWE – NIEDZIELA – PAŹDZIERNIK 2017

LEKTORZY