LSO 001Nasza Wspólnota liczy obecnie 85 chłopców i mężczyzn, w tym 2 Kandydatów na Ceremoniarzy, 11 Kandydatów na Lektorów, 20 lektorów; 30 ministrantów oraz 21 Aspirantów. Nasza wspólnota ministrantów i lektorów przeżywa ten nowy rok formacyjny pod hasłem: „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego”.


Uczestniczymy w Diecezjalnych Dniach Skupieniach w Ciężkowicach, drugi rok organizujemy Dni Formacji w Koszycach Małych k. Tarnowa, gdzie doskonalimy naszą posługę, uczestniczymy w wakacyjnej Oazie Ministranckiej w Krynicy-Zdroju oraz wzmacniamy ducha wspólnoty poprzez wspólne wyjazdy w góry, wycieczki, wycieczki rowerowe, mecze piłki nożnej.
Przede wszystkim jednak staramy się formować na zbiórkach i próbach asyst w duchu dobrze pojętej karności ewangelicznej, w wymiarze formacji ludzkiej, intelektualnej, duchowej i liturgicznej.

Opiekunenem LSO jest Ks. Jakub Jasiak.