XXIX   NIEDZIELA ZWYKŁA  - 22. 10. 2017 r.

1.    Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w niedzielę o godz. 15.30 oraz w dni powszednie o godz. 17.30. Przed nabożeństwem różańcowym odmawiana jest także Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji Synodu.

2.    W środę nowenna do MB Szkaplerznej połączona z różańcem o godz. 17.30 i Msza Święta.

3.    Młodzież i dzieci należące do grup parafialnych zapraszamy na zbiórki i spotkania w terminach ustalonych z Opiekunami.

4.    W ubiegłą niedzielę odbyły się wybory nowego składu Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Głosy zostały podliczone przez trzyosobową komisję, w obecności urzędującej do tej pory Rady Duszpasterskiej. W wyniku głosowania w skład nowej Rady Parafialnej weszli: z Dobrej – P. Kazimierz Czech, P. Wojciech Czech P. Józef Kulig, P. Beata Miśkowiec, P. Jan Palki; z Porąbki – P. Maria Cygal, P. Bogumiła Skwarczek; z Jurkowa Dolnego – P. Dominik Kawalec; z Gruszowca – P. Marek Trzópek. W skład nowej Rady Parafialnej weszli również: z urzędu – P. Piotr Pawlak jako przedstawiciel pracowników parafialnych; z nominacji - P. Czesława Smoleń, jako przedstawiciel grup i stowarzyszeń działających w Parafii. Wszystkim, którzy zgodzili się kandydować w wyborach, dziękujemy za otwartość na sprawy parafii. Dziękujemy Radzie Parafialnej urzędującej przez ostatnie 5 lat za wszelkie inicjatywy i działania na rzecz wspólnoty parafialnej. Życząc nowemu zespołowi Rady Parafialnej zrozumienia i życzliwości wszystkich Parafian, zapraszamy na spotkanie za dwa tygodnie, 5 listopada, o godz. 17.00 na plebanii.

5.    W najbliższą sobotę przypada w naszej parafii uroczystość odpustowa ku czci Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – Patronów zabytkowej Świątyni, która zbiega się z rocznicą ogłoszenia Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Msze Święte w zabytkowej świątyni będą o godz. 6.30, 9.00 i 16.00, natomiast suma odpustowa z procesją, pod przewodnictwem Dziekana dekanatu tymbarskiego, Ks. dra Jana Banacha, odprawiona będzie w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej o godz. 11.00. Ks. Dziekan wygłosi kazania również na pozostałych Mszach Świętych. Prosimy o przygotowanie na procesję feretronów, figurek, sztandarów, chorągwi i baldachimu. Zapraszamy na procesję Dziewczęcą Służbę Maryjną i małe dzieci. Nabożeństwo różańcowe w sobotę będzie o godz. 15.30.

6.    Zachęcamy, aby przygotowując się do uroczystości odpustowej, jak też do Uroczystości Wszystkich Świętych, skorzystać z sakramentu pokuty. W czwartek i piątek spowiedź będzie od godz. 16.30.

7.    Bardzo prosimy, aby porządkując na cmentarzu groby bliskich, wrzucać zużyte dekoracje nagrobne do przeznaczonych na nie kontenerów. W sobotę kontenery zostały zapełnione, ale w poniedziałek zostaną opróżnione. Wywóz kontenerów z cmentarza to duży wydatek dla parafii – za II i III kwartał trzeba było zapłacić w sumie 6000 zł. Za wywiezione w ubiegłym tygodniu dwa kontenery i kolejne dwa, które zostaną wywiezione w poniedziałek trzeba będzie zapłacić kolejne 4000 zł. W związku z tym, składka w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wywozu odpadów z cmentarza. Nie było takich składek w poprzednich dwóch kwartałach, dlatego prosimy o zrozumienie tej sprawy. Mówiąc o cmentarzu, chcemy również poinformować, że zarząd nad cmentarzem sprawuje w imieniu parafii firma Pana Tomasza Patality, świadcząca usługi kamieniarskie i pogrzebowe. Umowa z Panem Patalitą w sprawie zarządu cmentarzem została podpisana w tym roku jeszcze przez Śp. Ks. Prałata Zbigniewa. W związku z tym we wszystkich sprawach związanych z pochówkiem bliskich zmarłych, zarówno w istniejących grobach i grobowcach, jak też w nowych grobach czy grobowcach należy się zwracać bezpośrednio do P. Tomasza Patality a nie do Pana Jana Kalca, gdyż Pan Jan Kalec nie pełni funkcji grabarza. Zarządcy cmentarza należy również zgłaszać wszelkie planowane remonty nagrobków, aby po ich zakończeniu można było sprawdzić, czy wykonawca pozostawił po sobie porządek i czy nie zostały uszkodzone inne nagrobki. Numer telefonu do P. Tomasza Patality, czynny całą dobę, umieszczony jest na szyldzie przy wjeździe na parkingi przykościelne a także stronie internetowej parafii w dziale „klancelaria” oraz dostępny w zakrystii i kancelarii parafialnej. Przypominamy także o odnowie dzierżawy miejsc na cmentarzu co 20 lat; sprawę dzierżawy należy załatwić w kancelarii parafialnej.

8.    Kartki z wypominkami można składać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

9.    Podziękowanie składamy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz misji. W niedługim czasie będzie jeszcze organizowana pomoc dla misji w formie zbiórki makulatury.

10.    Serdeczne podziękowanie za posprzątanie kościoła oraz za ofiary na dekoracje i środki czystości składamy rodzinom: Agaty Puwalskiej, Barbary Wąchała, Krystyny Trzópek, Marii Kaczmarczyk, Edyty Gargas, Mirosława Florka, Alicji Majerskiej,, Grażyny Śmierzchalskiej, Lucyny Piętoń, Marii Fornal, Urszuli Czerneckiej oraz Ks. Jerzemu Smoleniowi. Bóg zapłać za udekorowanie kościoła kwiatami wczorajszym nowożeńcom: Robertowi Kucowi i Małgorzacie Cygal.

11.    Troskę o naszą świątynię i kwiaty na ołtarze powierzamy kolejnym rodzinom z Dobrej: Osiedle Morgi: Osiedle Morgi: Teresa Gąsior, Małgorzata Śliwa, Małgorzata Podgórni, Anna Podgórni, Maria Walczak, Małgorzata Podgórni, Ewa Miśkowiec, Anna Plewa, Celina Trzópek, Zofia Czech, Beata Jarosz, Małgorzata Kurczaba, Krystyna Pałka, Agata Pogoda, Joanna Wątor, Elżbieta Dróżdż, Tadeusz Przybytek, Zofia Kłodnicka, Maria Opioła, Kamila Kuczaj, Małgorzata Kapera, Zofia Suchan, Danuta Dudzik. Rodzin Jest więcej z uwagi na porządki przed odpustem; prosimy o przyjście do sprzątania w piątek po Mszy Św. popołudniowej.

12.    Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej: W Gościu Niedzielnym: Z wizytą w amerykańskim instytucie, w którym narodziła się naprotechnologia – metoda pomagająca bezdzietnym małżeństwom doczekać się potomstwa. Kim są ludzie, którzy za nią stoją? . Dostępny jest także nowy numer czasopisma „Miłujcie się” oraz bezpłatne czasopismo „Na Fali” wydawane okolicznościowo przez Radio RDN.