Młodzieżową grupę wolontariuszy Caritas

Młodzieżową grupę wolontariuszy Caritas tworzą starsi uczniowie naszego gimnazjum. W czasie cotygodniowych spotkań, które odbywają się w szkole w każdą środę, poznajemy tajniki działalności charytatywnej Kościoła oraz planujemy i organizujemy wraz z Ks. Opiekunem własne akcje i inicjatywy w tej dziedzinie. Większość spośród ponad 70 wolontariuszy aktywnie angażuje się w te działania, dzięki czemu możemy przeprowadzać świąteczne zbiórki żywności w sklepach na terenie parafii, docierać na Boże Narodzenie i Wielkanoc z życzeniami do osób starszych, chorych, samotnych, uczestniczyć w różnych kwestach i akcjach dobroczynnych. Stale współpracując z parafialnym oddziałem Caritas docieramy z konkretną pomocą do kilkudziesięciu najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii.


Opiekun: Ks. Tadeusz