RADA DUSZPASTERSKA W PARAFII W DOBREJ

 1. Ks. Proboszcz  -  przewodniczący 
 2. Bielski Józef    wice-przewodniczący  
 3. Cygal Maria  Porąbka - sekretarz
 4. Czech Wojciech, Dobra
 5. Palki Jan   SRK,  Dobra
 6. Stokłosa Maria, Dobra
 7. Majka Cecylia, Porabka
 8. Skalska Jolanta   Gruszowiec  
 9. Sołtys Anna z Akcji Katolickiej
 10. Smoleń Czesława z CARITAS 
 11.  Kwiatkowski Stanisław Jurków
 12.  Adamek Łukasz Dobra
 13.  Kaim Jerzy, Dobra
 14.  Pawlak Piotr -  kościelny
 15.  Ks. Wikariusz