STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

Data założenia: 10 lipca 1994 roku

Ilość członków aktualnie – 10 osób:

Lista Członków   SRK:

1. Ks. Zbigniew Smajdor
2. Palki Jan
3. Palki Anna
4. Podgórni Anna
5. Cygal Maria
6. Majka Wojciech
7. Majka Cecylia
8. Poręba Maria
9. Kawalec Czesław
10. Stokłosa Maria


Nowo wybrany Zarząd SRK O/Dobra


Jan Palki                  Prezes
Maria Poręba           Sekretarz
Maria Cygal             Skarbnik
Cecylia Majka          Członek Zarządu

 

Zakres działalności:

w latach ubiegłych – sprzedaż dewocjonaliów i książek w kiosku, rozprowadzenie  żywności z puli unijnej, organizacja Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, czynny udział we wszystkich uroczystościach parafialnych, Różańcu Papieskim, Drodze Krzyżowej i Adoracjach;

aktualnie – coroczna organizacja we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrej Konkursu Palm Wielkanocnych, uczestnictwo we wszystkim, co zostaje zlecone przez Księdza Proboszcza, współpraca z Oddziałami dekanatu tymbarskiego i limanowskiego.

Bardzo ważne jest pozyskanie większej ilości członków do Oddziału, co umożliwiłoby podjęcie szerszej działalności, również społecznej.