DSC 0110

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny to hasło X spotkania młodzieży z diecezji tarnowskiej. Tym razem Synaj, bo taką nazwę noszą te spokania, odbywał się  w Limanowej w dniu 23 września. W spotkaniu młodzieży z terenu diecezji tarnowskiej z  kapłanami  oraz biskupem ordynariuszem Andrzejem Jeżem brała udział prawie pięćdzisięcioosobowa grupa młodych z naszej parafii pod opieką księdza Jakuba Jasiaka i pana Adriana Cieślika.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16 w Parku Miejskim w Limanowej. Młodych diecezjan przywitał najpierw związany sercem z Limanową były wikariusz miejskiej parafii, a obecnie dyrektor Wydziału Młodzieży Tarnowskiej Kurii, ks. Marcin Baran oraz proboszcz Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej, ks. prałat Wiesław Piotrowski. Następnie głos zabrali przedstawiciele lokalnego samorządu: burmistrz  Limanowej Władysław Bieda, Starosta Limanowski Jan Puchała i Wicestarosta Mieczysław Uryga. Wszyscy wyrazili zadowolenie, że tego typu wydarzenie odbywa  się właśnie w Limanowej, pod opieką Matki Bożej. Dalsze spotkanie ewangelizacyjne prowadził jezuita, o. Remigiusz Recław z Łodzi. O godzinie 19 procesyjnie wszyscy przemaszerowali do limanowskiej bazyliki, by tam uczestniczyć w Mszy Świętej pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża. Ordynariusz diecezji tarnowskiej podkreślał w homilii ważność kwestii wzajemnego apostolstwa wśród młodzieży. Wielu z nich nie chce słuchać głosu księdza czy katechety, twierdząc, że w sprawach wiary ksiądz musi tak mówić. Natomiast nieraz reagują zupełnie inaczej, gdy słyszą o tym samym, ale z ust kolegi czy koleżanki – mówił bp Jeż. Ordynariusz diecezji zaprosił również młodzież do włączenia się w dzieło V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Młodzi, z uwagi na swój wiek, będą bowiem długo korzystać z owoców synodu.
Po Mszy Świętej miało miejsce uwielbienie – specjalna adoracja Najświętszego Sakramentu z krótką nauką dla młodzieży. Rozpoczęła się od modlitwy różańcowej. Na zakończenie wieczoru członkowie Diecezjalnych Warsztatów Muzycznych wykonali pierwszy raz na żywo polską aranżację hymnu Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2019 r. w Panamie – Oto ja służebnica Pańska.  Wcześniej, w homilii, bp Andrzej Jeż gratulował młodym limanowianom wykonania pierwszej na świecie adaptacji tej pieśni na języki inne niż hiszpański.  
Grupa z Dobrej wróciła ze spotkania bardzo zadowolona i chętna do udziału w następnych tego typu wydarzeniach. Opiekunowie wspólnie stwierdzili, że młodzież dobrzańska jest bardzo zdyscyplinowana, dzięki czemu cały wyjazd przebiegał bardzo sprawnie.

Tekst i zdjęcia: Adrian Cieślik

Zobacz zdjęcia