2   Mimo niesprzyjającej pogody, młodzież z parafii (Grupa Młodzieżowa i Liturgiczna Służba Ołtarza) wraz z opiekunem, ks. Jakubem Jasiakiem, udała się w minioną sobotę 7 października na pobliską Śnieżnicę. Wycieczka w góry była doskonałą formą na integrację młodzieży oraz na ciekawe spędzenie czasu wolnego. Całość wydarzenia zakończyło wspólne spotkanie przy pizzy, już na dole, w Dobrej.

    Jak podkreśla ks. Jakub, wspólna integracja pomaga we właściwej formacji duchowej. Jego zdanie podzielają zadowoleni przedstawicie młodzieży, którzy chętnie biorą udział w podobnych akcjach i już nie mogą się doczekać następnych wspólnych wyjść górskich i wyjazdów.

Opracowanie: Adrian Cieślik
Zdjęcia: Natalia Mikołajczyk

Zobacz zdjęcia