DSC 0032    Niedziela 8 października obchodzona była w naszej parafii, podobnie jak w całej Polsce, jako 17. Dzień Papieski. Hasłem tegorocznej edycji były słowa: Idźmy naprzód z nadzieją. Przy wyjściach z kościoła po mszach świętych można było złożyć dobrowolną ofiarę przeznaczoną na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która zajmuje się przyznawaniem stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Kwestę przy kościele prowadzili wolontariusze Szkolnego Koła Caritas.
    W Dobrej Dzień Papieski zbiegł się z drugą mszą świętą dla dzieci. Kazanie do najmłodszych parafian wygłosił tym razem ks. Arkadiusz Kabaj, wikariusz parafii. W swoim słowie podkreślał wagę życia według przykazań Bożych. Pokazując dwa kontrastowe rysunki pokolorowanych z uwagą i nieuważnie tablic dekalogu, ks. Arkadiusz udowodnił, iż człowiek, który żyje przykazaniami Bożymi, nie przekracza ich granic, ale traktuje je z należną powagą, przez co jest radosny. Ten zaś, który w swoim życiu jest nieuważny, wykracza poza granice przykazań, co powoduje u niego pozorne szczęście, ale w efekcie człowiek ten jest smutny. Przy ołtarzu zebrała się spora grupa dzieci, które chętnie słuchały kierowanego do nich słowa Bożego, by na koniec pomodlić się słowami piosenki religijnej: Aniele, aniele, niebieski posłańcu, przy mnie stój, przy mnie stój, w tańcu i różańcu. Aniele, aniele, wysłanniku Bogu, czuwaj, bo niebezpieczna droga, wykonanej na gitarze i zaśpiewanej przez ks. Arkadiusza.
    Liturgię mszy świętych o 9. i o 11. upiększał śpiew Młodzieżowego Zespołu Muzycznego, pod czujnym okiem organisty p. Wojciecha Czecha. Dzień Papieski był także okazją do oddania czci św. Janowi Pawłowi II, poprzez możliwość ucałowania Jego relikwii.  

Opracowanie i zdjęcia: Adrian Cieślik

Zobacz zdjęcia