Wiadomości

Wigilia Paschalna

DSC 0030Wigilia Paschalna to kluczowy moment Triduum Sacrum. Częściami obrzędów są: Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna, Procesja Rezurekcyjna. W naszej parafii obrzędom przewodniczył ks. Proboszcz Wojciech Sroka, przy koncelebrze kapłanów wikariuszy: ks. Jakuba Jasiaka i ks. Arkadiusza Kabaja oraz rodaków: ks. dr. Jerzego Smolenia i ks. Daniela Bubuli.

Liturgię Światła rozpoczęła procesja w ciszy, przez ciemny kościół, na plac przed kościołem. Tam przewodniczący poświęcił ogień, od którego zapalił pobłogosławiony wcześniej paschał. Po odpowiednich modlitwach ta ogromna świeca została uroczyście wniesiona do świątyni. Od niej zapalano świece wiernych, a kapłan śpiewał trzykrotnie słowa: „Światło Chrystusa”. Lud odpowiadał „Bogu niech będą dzięki”. Po trzecim wezwaniu zostało zapalone światło. Przy śpiewie Chóru BelCanto z Dobrej ks. Arkadiusz odśpiewał uroczyste Orędzie Wielkanocne – rodzaj pieśni, głoszącej światu, że Chrystus zmartwychwstał i chwalącej zapaloną świecę paschalną jako symbol Jezusa.

Rozpoczęła się Liturgia Słowa. Czytania ze Starego i Nowego Testamentu oraz odpowiednie psalmy przypomnieć miały najważniejsze wydarzenia biblijne. W czasie tego obrzędu ponownie zabrzmiały organy, wyciszone w Wielki Piątek, przy uroczystym śpiewie hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. Następnie odczytany został fragment ewangelii mówiący o zmartwychwstaniu oraz miejsce miała homilia, którą wygłosił ks. Proboszcz Wojciech Sroka.
Kolejnym ważnym punktem liturgii Wigilii Paschalnej była Liturgia Chrzcielna, w czasie której poświęcona została woda do chrzcielnicy. Błogosławieństwo wody odbyło się poprzez zanurzenie w niej zapalonego paschału. Następnie ksiądz proboszcz pokropił wszystkich zebranych ową wodą święconą. Całość obrzędu poprzedził śpiew Litanii do Wszystkich Świętych oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Liturgia Eucharystyczna, również uroczysta, stanowi dopełnienie obrzędów Wielkiej Soboty. Bez niej nie byłaby ważna Msza Święta. Jest ona sprawowana według formularza Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Jednakże wierni, którzy w jej trakcie przyjmą Komunię Świętą, mogą przystąpić do tego sakramentu także podczas mszy w Niedzielę Wielkanocną.
Zakończeniem obrzędów Wigilii Paschalnej była uroczysta procesja rezurekcyjna, w czasie której śpiewem i biciem dzwonów obwieszcza się światu fakt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Tradycyjnie odbywa się trzy okrążenia wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem, jednakże ze względu na ulewny deszcz zdecydowano o skróceniu. Ciało Chrystusa w monstrancji niósł przewodniczący obrzędom ksiądz proboszcz.
Piękna liturgii dopełniał śpiew Chóru BelCanto z Dobrej oraz gra Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej.

Tekst i zdjęcia: Adrian Cieślik

Zobacz zdjęcia

Archiwum wiadomości

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii pw. MB Szkaplerzej w Dobrej

umieszczone są za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.