Wiadomości

Poświęcenie kapliczki w Porąbce

DSC 023712 maja 2018 r. w należącej do naszej parafii Porąbce odbyła się wyjątkowa uroczystość. Została tam poświęcona kapliczka, usytuowana w pobliżu kamieniołomu, zrekonstruowana na wzór kapliczki z przełomu XVIII i XIX w. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław Wojcieszak z Limanowej, a koncelebrowali ją ks. proboszcz Wojciech Sroka i ks. Jakub Jasiak.

Kaznodzieja podkreślał, jak ważne w naszej ojczyźnie są tego typu miejsca – krzyże i kapliczki przydrożne. Gromadzą one bowiem lokalnie mieszkańców, zwłaszcza w miesiącu maju, kiedy spotkaniom towarzyszy śpiew tzw. Majówki, czyli Litanii Loretańskiej i pieśni do Matki Bożej. Kapliczki przydrożne mają przede wszystkim przypominać o Bogu, o Matce Najświętszej i dlatego powinno się podchodzić do nich z szacunkiem. Niosą one także ogromne dziedzictwo historii sztuki i kultury. Na zakończenie homilii ks. Wojcieszak przypomniał trudne dzieje tej konkretnej budowli sakralnej oraz fakt, że jest to trzecia kaplica w tym samym miejscu.

Po kazaniu ks. proboszcz Wojciech Sroka poświęcił kapliczkę i jej wyposażenie, oddając tym samym miejsce Bogu na chwałę. Po Mszy Świętej odśpiewana została „Majówka”, której przewodniczył dobrzański organista, p. Wojciech Czech.
Na koniec uroczystości głos zabrała p. Danuta Trzópek z Porąbki, która w imieniu mieszkańców i p. sołtys Bogumiły Skwarczek podziękowała wszystkim zebranym. Wyraziła też wdzięczność władzom gminy Dobra i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, staraniem których kapliczka została odnowiona i przeniesiona (cofnięta względem drogi) w listopadzie 2017 r., aby mogła służyć kolejnym pokoleniom.
Dzieje kapliczki usytuowanej na granicy Porąbki i Skrzydlnej sięgają XVIII w. W okolicy krąży legenda, iż stanowiła ona wotum dziękczynne za znalezienie zgubionych pieniędzy przez jednego z mieszkańców. Na przełomie wieku XVIII i XIX postawiono w tym miejscu nową kapliczkę, w miejsce poprzedniej, dotkniętej zębem czasu. Fundatorem miał być Błażej Koza z Porąbki, chociaż grunt należeć miał do Wojciecha Kozy. Kaplica była kamienna i bogato wyposażona (liczne figury, obrazy, rzeźby przeniesione z poprzedniej kaplicy). Utrzymana była w konwencji ludowego baroku. Niestety, na przestrzeni lat wyposażenie zostało rozkradzione, sama zaś kaplica mocno popadła w ruinę. Dzięki inicjatywie właściciela gruntu, na którym stoi obiekt, p. Franciszka Jareckiego z Limanowej oraz staraniom Gmina Dobra, która pozyskała stosowne zezwolenia oraz dotację z Województwa Małopolskiego, kapliczka została przeniesiona z dala od drogi i odbudowana według pierwotnego stylu. Nosi wezwanie takie jak jej poprzedniczka – Matki Bożej Nieustającej Pomocy i taki też obraz znalazł się na głównym miejscu, wewnątrz budowli. Nad wejściem umieszczona została figurka św. Barbary, patronki górników. Ufundowali ją pracownicy pobliskiego Kamieniołomu Porąbka, a wykonana została z wydobywanego tam, na miejscu, piaskowca.

Tekst i zdjęcia: Adrian Cieślik

Zobacz zdjęcia

Archiwum wiadomości

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii pw. MB Szkaplerzej w Dobrej

umieszczone są za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.