Wiadomości

Odpust ku czci Św. Szymona i Judy Tadusza

szymon i juda28 października, w dniu liturgicznego święta Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość odpustową ku czci tych Świętych Patronów zabytkowej świątyni. Uroczystości przewodniczył Ks. dr Jan Banach – Dziekan dekanatu tymbarskiego. Od kilku lat uroczystość ta łączy się również z rocznicą ogłoszenia Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej.

Nawiązując do tego wydarzenia, kaznodzieja mówił o konieczności budowania duchowego sanktuarium w naszych sercach, które powinno mieć wymiar indywidualny – poprzez osobiste życie wiarą, wymiar wspólnotowy – poprzez gromadzenie się tworzących wspólnotę parafialną wiernych na modlitwie, słuchaniu słowa Bożego i na Eucharystii. „Ale – podkreślał kaznodzieja - można też powiedzieć, że to czynienie miejsca Panu Bogu w sercu dzieje się w takiej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. (…) Przekazywanie przyszłym pokoleniom światła wiary, to pokazywanie fundamentu, który dali Apostołowie, to  pokazywanie Kamienia Węgielnego, którym jest Jezus Chrystus powinno się dokonywać przede wszystkim w naszych rodzinach. To jest pierwsze miejsce, gdzie wiara otrzymana jako dar na chrzcie świętym powinna być pielęgnowana, powinna wzrastać do tego, by być kiedyś dojrzałą, by owocować w życiu człowieka. W ten sposób buduje się sanktuarium w sercach”. Kaznodzieja podkreślał, że szczególnym elementem w tym obszarze jest modlitwa rodzinna. Pytał: „Jak jest w Waszych rodzinach – czy klękacie choć raz w tygodniu,  choć od czasu do modlitwy? (…) Obraz modlącego się ojca, klęczącego ojca; ojca i matki trzymających różaniec, to jest coś, co dziecko dostanie i zabierze na całe życie… Co chcecie, drodzy rodzice, drodzy dziadkowie, przekazać młodemu pokoleniu? Czy w tym naszym pobożnym kawałku Beskidu Wyspowego zachowaliśmy jeszcze modlitwę rodzinną…?”
Kontynuując myśl, kaznodzieja zaznaczył, że budowaniem mieszkania Bogu w sercu jest także pierwsza katecheza rodzinna i właściwe budowanie relacji małżeńskich, które jest ważnym przykładem dawanym dzieciom przez rodziców.

Odwołując się do patronów uroczystości kaznodzieja wspomniał o wyobrażeniu Św. Judy Tadeusza z medalionem oblicza Jezusa na sercu: „To wyobrażenie ikonograficzne ma także głębokie znaczenie. Ten patron trudnych spraw zdaje się mówić: Tu szukajcie, w Jezusie szukajcie siły. Pokazując oblicze Pańskie, umęczone, ale także chwalebne daje nam nadzieję”.

Zobacz zdjęcia

Archiwum wiadomości

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii pw. MB Szkaplerzej w Dobrej

umieszczone są za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.