Wiadomości

Akatyst ku czci Bogarodzicy

akatyst 018Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny była w naszym Sanktuarium okazją do modlitwy maryjnej wyrażonej w szczególnej formie, bo poprzez śpiew hymnu ku czci Bogarodzicy „Akathistos”. Słowa hymnu, wyśpiewane przez działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej Chór BelCanto, przywołały wielkie obietnice, jakie Bóg złożył całej ludzkości w osobie Bogarodzicy Dziewicy Maryi i tajemnicę ich spełnienia w osobie Chrystusa.

Od wczesnego chrześcijaństwa kult Matki Bożej wyrażał się nie tylko w liturgii, ale i w poezji. Kolebką tej twórczości było przede wszystkim Bizancjum. Natomiast jednym z najwspanialszych zabytków tej twórczości jest hymn ku czci Bogurodzicy - Akathistos. Samo słowo Akathistos (grec. »a« - nie, »kathiden« - siedzieć, nie siedzący, spolszczone Akatyst) ma dwa znaczenia: w szerszym, oznacza nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych, odmawianych lub śpiewanych na stojąco, w znaczeniu węższym, hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny śpiewany stojąco.
Autorstwo hymnu stanowi do dzisiaj kwestię sporną. Obecnie znawcy poezji bizantyjskiej opowiadają się za autorstwem Romana Pieśniarza, twórcy wielu kondaktionów (pierwotnie były one, według świadectwa badaczy, czymś w rodzaju homilii, jakby śpiewanymi kazaniami). Akathistos powstał najprawdopodobniej w V- VI wieku. Później został przetłumaczony na język łaciński. Przyjęty przez Kościół Zachodnl zaczął wywierać ogromny wpływ na poezję maryjną średniowiecza. Treść hymnu koncentruje się wokół tematu obecności Maryi w Tajemnicy Słowa Wcielonego i Jego Kościoła.
Akathistos składa się z 24 zwrotek zaczynających się od kolejnych liter alfabetu, na przemian przeplatają się teksty maryjne i chrystologiczne. Każda strofa zaczyna się od zapowiedzi wydarzenia lub tematu, który kieruje naszą myśl ku wnętrzu tajemnicy. Pozdrowienia, wezwania litanijne, rozpoczynają się od słowa »chaire« (witaj, bądź pozdrowiona, raduj się). Hymn ten, jako oficjum wotywne na cześć Bogurodzicy, do dziś jest uroczyście celebrowany. Najczęściej śpiewa się go przed ikoną Bogurodzicy.
Akatyst w wykonaniu Chóru BelCanto nie jest dosłownym tłumaczeniem tekstu oryginalnego. Marek Skwarnicki, poeta i publicysta, wzorując się na dawnym tekście i uwspółcześniając go nieco, napisał Aathistos Polski. Dzięki barw¬nemu językowi poezji nie pozbawił go jednak bogactwa obrazów, porównań i zestawień znamiennych dla liturgii wschodniej. Spod jego pióra wyszła, pełna patosu, piękna modlitwa maryjna, która robi wrażenie i wzrusza.

ZDJĘCIA

 Posłuchaj

Archiwum wiadomości

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii pw. MB Szkaplerzej w Dobrej

umieszczone są za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.