Wiadomości

Dzień Seniora w Dobrej

DSC 0306a27 stycznia 2018 r. w Dobrej zorganizowany został Gminny Dzień Seniora, połączony ze spotkaniem opłatkowym najstarszych przedstawicieli naszej wspólnoty parafialnej. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w dobrzańskim sanktuarium, której przewodniczył ks. Jakub Jasiak, a homilię wygłosił proboszcz parafii, ks. Wojciech Sroka. Dalsza część obchodów miała miejsce w hali sportowej szkoły podstawowej w Dobrej.

W budynku szkoły wszystkich zgromadzonych przywitał ks. Jakub Jasiak, główny koordynator wydarzenia. Wymienił osoby zaangażowane w organizację i przygotowanie uroczystości: kapłanów dobrzańskiej parafii, z ks. Proboszczem Wojciechem Sroką na czele, przedstawicieli samorządu gminnego - Wójta Gminy Dobra, p. Benedykta Węgrzyna, Przewodniczącego Rady Gminy Dobra, p. Jana Palkiego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Teresę Kołodziej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, p. Urszulę Palkę - Ranosz, Dyrektor Dziennego Domu „Senior +”, p. Monikę Majerczyk, Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, p. Czesławę Smoleń, Prezes Parafialnego Oddziału Caritas, p. Beatę Miśkowiec, a także opiekunów Szkolnego Koła Caritas, p. Halinę Marek i Lucynę Mikosza. Wśród gości honorowych wymienił radnych powiatu limanowskiego, p. Czesława Kawalca i Tadeusza Kubowicza, a także sołtysów Porąbki i Gruszowca. Przede wszystkim słowa powitania skierował ks. Jakub do seniorów, głównych bohaterów wydarzenia. Podkreślał, podobnie jak zaproszeni goście w swoich przemówieniach, jak ważną rolę spełniają seniorzy rodów, którzy dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu wychowywali i wychowują pokolenia młodych osób.
Następnie, gdy ks. Proboszcz pobłogosławił opłatki, uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia, jak podczas tradycyjnej wigilii. Najczęstszymi były życzenia zdrowia i sił, tak ważnych w życiu seniorów. Po obiedzie wszyscy mieli możliwość obejrzenia jasełek przygotowanych przez Apostolską Grupę Młodzieżową, a także wspólnego kolędowania z zespołem muzycznym.

Tekst i zdjęcia: Adrian Cieślik

Zobacz zdjęcia

Archiwum wiadomości

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii pw. MB Szkaplerzej w Dobrej

umieszczone są za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.