Caritas

caritas 001Parafialny Oddział Caritas powołany został w 2009 roku na wniosek Ks. Proboszcza Zbigniewa Smajdora. Głównym zadaniem oddziału jest ofiarna, dobroczynna posługa w duchu ewangelicznego przykazania miłości bliźniego, zaś przede wszystkim niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. Oddział Caritas w Dobrej skupia 17 członków z parafii Dobra i prowadzi działalność charytatywną. Oddział Caritas bierze czynny udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, jak, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, czy też zbiórkę żywności związaną ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Z zebranej przez Caritas żywności korzystają rodziny ubogie i wielodzietne w oparciu o sporządzoną listę. Nie zapominany również o chorych i samotnych, którym z okazji Świąt przesyłamy życzenia.
Oddział Caritas bierze udział w zbiórkach do puszek organizowanych zarówno w akcjach ogólnych, jak i parafialnych wspomagając ofiary kataklizmów, dzieci chore i kalekie.
Caritas bierze czynny udział w ogólno parafialnych modlitwach różańcowych, adoracjach Najświętszego Sakramentu, przy Grobie Pańskim.
W ramach „Tygodnia Miłosierdzia” odział włącza się w akcję „Chleb za chleb”, której celem jest uwrażliwienie wszystkich parafian na los ludzi bezdomnych, ubogich, szczególnie zaś dzieci.
Parafialny Oddział Caritas był inicjatorem spotkań opłatkowych dla osób starszych i samotnych, połączonych z Mszą św., wspólnym obiadem i łamaniem się opłatkiem. Obecnie to wydarzenie ma formę "Dnia Seniora", a Caritas uczestniczy w jego organizacji.
Oddział Caritas czuwa nad tymi, którzy potrzebują pomocy materialnej.


W działalność charytatywną parafii włącza się aktywnie grupa blisko 70 wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas, działającego przy Szkole Podstawowej im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej.
Grupa działa od kilku lat jako wolontariat, a formalnie została powołana jako Szkolne Koła Caritas 11 kwietnia 2018 roku, w czasie uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Krzysztofa Majerczaka Zastępcy Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej. Jest to 213. Szkolne Koło Caritas, jedno z najliczniejszych w naszej diecezji.
Grupa organizuje między innymi: akcję „Kilo”, kartki bożonarodzeniowe i wielkanocne przygotowane i rozniesione do około 120 osób, "Paczkę Dobra" oraz doraźne zbiórki charytatywne. Grupa włącza się także w organizację Dnia Seniora. Młodzi wolontariusze współpracują z Parafialnym Oddziałem Caritas we wszelkich akcjach i zbiórkach organizowanych na terenie parafii.
Opiekunem grupy jest pani mgr Lucyna Mikosza.
Asystentem kościelnym jest ks. mgr Mateusz Szwabowski
Spotkania Szkolnego Koła Caritas odbywają się we wtorki o godz. 19.00 (trwają 45 min).

© 2017/2021 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.