Pogrzeb katolicki

* W sprawie przewiezienia ciała zmarłego z domu do chłodni (w kaplicy przedpogrzebowej) proszę kontaktować się z firmą P. Tomasza Patality, tel. 604 052 263 lub 12-251 42 45

pogrzeb 011. Pogrzeb należy zgłosić w kancelarii parafialnej - ustalić datę i godzinę,

*należy mieć ze sobą kartę zgonu - część przeznaczoną dla Administracji cmentarza wypełnioną w USC (pozostaje ona w archiwm parafialnym) oraz akt zgonu z USC (akt zgonu jedynie do wglądu i odnotowania numeru aktu),

2. Przedstawić w kancelarii parafialnej informację o udzielonych zmarłemu przed śmiercią sakramentach (w przypadku zgonu w szpitalu stosowne zaświadczenie wydaje ks. kapelan),

3. W przypadku pogrzebu osoby z innej parafii, należy dostarczyć zgodę właściwego Ks. Proboszcza,

4. Termin korzystania z kaplicy przedpogrzebowej (różaniec za zmarłego) ustalić z p. Koscielnym,

5. Poprosić Pana kościelnego i Pana Organistę o posługę podczas pogrzebu,

6. Sprawy związane z przygotowaniem miejsca pochówku (wykopanie grobu ziemnego, otwarcie grobowca, budowa nowego grobowca i.t.p.) należy uzgodnić z Zarządcą cmentarza, którym jest firma P. Tomasza Patality, tel. 604 052 263 lub 12-251 42 45,

*do przygotowania miejsca pochówku wymagana jest aktualna dzierżawa tego miejsca na cmentarzu.

 

Pogrzeb katolicki przysługuje osobom wierzącym i praktykującym. Pozbawieni go są wszyscy ci, którzy przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, a byli:
- notorycznymi apostatami (np. wypisujący się z Kościoła), heretykami lub schizmatykami,
- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

© 2017/2021 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.