Kult Matki Bożej Szkaplerznej

kult mb 02Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej zostało ogłoszone 28 października 2013 roku przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. W ołtarzu głównym znajduje się obraz pochodzący z okresu po roku 1692, a odnowiony w roku 1952, przedstawiający Maryję wręczającą szkaplerz św. Szymonowi Stockowi. U dołu postać fundatora - miejscowego proboszcza Wojciecha Juraszawskiego. Kult Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej związany był z Jej obrazem, który musiał tu istnieć już w XV wieku, jeśli nie wcześniej. Obraz ten mieścił się pierwotnie w przybudowanej do kościoła kaplicy, na co wskazuje poniekąd fakt istnienia przy kościele odrębnej kaplicy, potwierdzony przez protokół wizytacji parafii z roku 1596. Wtedy proboszczem w Dobrej był ks. Albert Siawiorka z Wiśniowej. Ważną rolę w promocji tego kultu spełniało Bractwo Szkaplerza Świętego, które otrzymało prawo do korzystania z pewnych, statutem określonych przywilejów. Kościół w Dobrej i plebanię z dokumentacją parafialną, stojącą w pobliżu jego prezbiterium, dotknął kataklizm pożaru w nocy z 1 na 2 lipca 1678 r. Całkowitemu spaleniu uległo wszystko a więc i Obrazy Matki Bożej Szkaplerznej.
Ów tragiczny pożar kościoła w Dobrej nie zniszczył jednak kultu Matki Bożej Szkaplerznej, bo już w następnym roku 1679 po odbudowaniu kościoła założono nową księgę bracką, po spaleniu starej, urządzono doroczny odpust na Matkę Bożą Szkaplerzną w dniu 16 lipca, jak zwykle dotąd. W czasie tego odpustu wpisało się do bractwa szkaplerznego nowych 238 osób.
Po spaleniu się kościoła w Dobrej w 1678r. kult ten wiązał się z jakimś prowizorycznym, zastępczym, obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, którego bliżej nie znamy. Fundatorem natomiast trzeciego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej był ks. Wojciech Juraszewski, od 1692 r. proboszcz w Dobrej, który klęczy w prawym dolnym rogu obrazu. Odbudowa kaplicy miała miejsce ok. 1760 r., gdy w zastępstwie ojca kanclerza koronnego Jana Małachowskiego Dobrą zarządzał jego syn Stanisław Małachowski. Od 1755 r. Starosta sądecki ks. Franciszek Burski proboszcz w Dobrej od 1733 r. mógł również przenieść łaskami słynący Obraz Matki Bożej Szkaplerznej do nowego pięknego ołtarza i kaplicy Jej poświęconej. W rozwoju kultu Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej ks. Sebastian Mikołajski proboszcz w latach 1762-1785 r. osiągnął jeszcze większe rezultaty, bo w roku 1763 r. przyjął do bractwa aż 905 osób z parafii i całej okolicy. Ks. Hilary Kocańda (1901-1939) w początkach swego proboszczowania w Dobrej narzekał na nadmiar duchowieństwa w dniu odpustu, twierdząc, że ponad sto dwadzieścia nakryć do stołu musiał przygotowywać dla księży i ich furmanów, jak to odnotował ks. dr Edward Wojtusiak, jego następca na probostwie w Dobrej od maja 1939 r.
Zasięg kultu szkaplerznego obejmuje od najdawniejszych czasów całą okolicę, niemal cały obecny powiat limanowski. W księdze szkaplerznej figurują bracia i siostry Bractwa z takich miejscowości jak: Lipowe, Tymbark, Jordanów, Słopnice, Skrzydlna, Koszary, Kamienica, Mszana, Rupniów, Poręba, Słomka, Szczyrzyc, Wilkowisko, Rybie, Łososina, Kasina, Wiśniowa, Olszówka, Lubomierz, Stróża, Limanowa, Janowice.
Obraz Matki Bożej Szkaplerznej słynie licznymi łaskami i posiada liczne grono czcicieli. W ostatnich czasach ta cześć jeszcze się zwiększyła, dowodem tego są liczne wota i podziękowania za otrzymane łaski, o czym świadczy prowadzona w parafii księga wotów, jak też zamawiane Msze Święte z prośbą o opiekę Matki Bożej Szkaplerznej.
16 lipca 1991 r. w święto NMP z Góry Karmel, obraz NMP Szkaplerznej z Kaplicy świątyni zabytkowej został uroczyście przeniesiony przez Biskupa Tarnowskiego Józefa Życińskiego, w otoczeniu kilku tysięcy wiernych i kilkudziesięciu kapłanów, do nowej świątyni, wzniesionej z ofiar Jej Czcicieli w latach 1982 r. do 1989 r.

© 2017/2021 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.