Caritas

caritas 001Parafialny Oddział Caritas powołany został w 2007 roku na wniosek Ks. Proboszcza Zbigniewa Smajdora. Głównym zadaniem oddziału jest ofiarna, dobroczynna posługa w duchu ewangelicznego przykazania miłości bliźniego, zaś przede wszystkim niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. Oddział Caritas w Dobrej skupia 17 członków z parafii Dobra i prowadzi działalność charytatywną. Oddział Caritas bierze czynny udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, jak, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, czy też zbiórkę żywności związaną ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Z zebranej przez Caritas żywności korzystają rodziny ubogie i wielodzietne w oparciu o sporządzoną listę. Nie zapominany również o chorych i samotnych, którym z okazji Świąt przesyłamy życzenia.
Oddział Caritas bierze udział w zbiórkach do puszek organizowanych zarówno w akcjach ogólnych, jak i parafialnych wspomagając ofiary kataklizmów, dzieci chore i kalekie.
Caritas bierze czynny udział w ogólno parafialnych modlitwach różańcowych, adoracjach Najświętszego Sakramentu, przy Grobie Pańskim.
W ramach „Tygodnia Miłosierdzia” odział włącza się w akcję „Chleb za chleb”, której celem jest uwrażliwienie wszystkich parafian na los ludzi bezdomnych, ubogich, szczególnie zaś dzieci.
Niektórzy Członkowie włączyli się w modlitwę w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.
Od kilku lat Caritas organizuje spotkania opłatkowe dla osób starszych, samotnych, połączone ze Mszą św., wspólnym obiadem i łamaniem się opłatkiem.
Oddział Caritas czuwa nad tymi, którzy potrzebują pomocy materialnej.

Irena Żak


SKC 01W działalność charytatywną parafii włącza się aktywnie grupa blisko 70 wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas, działającego przy Szkole Podstawowej im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej.
Grupa działa od kilku lat jako wolontariat, a formalnie została powołana jako Szkolne Koła Caritas 11 kwietnia 2018 roku, w czasie uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Krzysztofa Majerczaka Zastępcy Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej. Jest to 213. Szkolne Koło Caritas, jedno z najliczniejszych w naszej diecezji.
Grupa organizuje między innymi: akcję „Kilo”, kartki bożonarodzeniowe i wielkanocne przygotowane i rozniesione do ponad 120 osób, Dzień Seniora, "Paczkę Dobra", paczki na Mikołaja dla dzieci z Ukrainy oraz doraźne zbiórki charytatywne
Młodzi wolontariusze współpracują z Parafialnym Oddziałem Caritas we wszelkich akcjach i zbiórkach organizowanych na terenie parafii.
Opiekunem grupy jest pani mgr Lucyna Mikosza.
Asystentem kościelnym jest ks. mgr lic. Jakub Jasiak

Spotkania Szkolnego Koła Caritas odbywają się w każdy poniedziałek w okresie zimowym o godz. 18.00, a okresie letnim o godz. 19.00.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii pw. MB Szkaplerzej w Dobrej

umieszczone są za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.