Caritas

caritas 001Parafialny Oddział Caritas powołany został w 2009 roku na wniosek Ks. Proboszcza Zbigniewa Smajdora. Głównym zadaniem oddziału jest ofiarna, dobroczynna posługa w duchu ewangelicznego przykazania miłości bliźniego, zaś przede wszystkim niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. Oddział Caritas w Dobrej skupia 17 członków z parafii Dobra i prowadzi działalność charytatywną. Oddział Caritas bierze czynny udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, jak, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, czy też zbiórkę żywności związaną ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Z zebranej przez Caritas żywności korzystają rodziny ubogie i wielodzietne w oparciu o sporządzoną listę. Nie zapominany również o chorych i samotnych, którym z okazji Świąt przesyłamy życzenia.
Oddział Caritas bierze udział w zbiórkach do puszek organizowanych zarówno w akcjach ogólnych, jak i parafialnych wspomagając ofiary kataklizmów, dzieci chore i kalekie.
Caritas bierze czynny udział w ogólno parafialnych modlitwach różańcowych, adoracjach Najświętszego Sakramentu, przy Grobie Pańskim.
W ramach „Tygodnia Miłosierdzia” odział włącza się w akcję „Chleb za chleb”, której celem jest uwrażliwienie wszystkich parafian na los ludzi bezdomnych, ubogich, szczególnie zaś dzieci.
Niektórzy Członkowie włączyli się w modlitwę w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.
Od kilku lat Caritas organizuje spotkania opłatkowe dla osób starszych, samotnych, połączone ze Mszą św., wspólnym obiadem i łamaniem się opłatkiem.
Oddział Caritas czuwa nad tymi, którzy potrzebują pomocy materialnej.

Irena Żak


W działalność charytatywną parafii włącza się aktywnie grupa około pięćdziesięciu młodzieżowych wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas, działającego przy Szkole Podstawowej im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej.
Grupa organizuje między innymi „Akcję Kilo” (zbiórka żywności i przygotowanie paczek na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne dla osób potrzebujących) czy „Plecak pełen uśmiechu” (zbiórka przyborów szkolnych na rzecz dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej). Chce włączyć się również w „Szlachetną paczkę”.
Młodzi wolontariusze współpracują z Parafialnym Oddziałem Caritas we wszelkich akcjach i zbiórkach organizowanych na terenie parafii.
Opiekunem grupy jest Ks. Jakub Jasiak.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.