Kościół zabytkowy

kosciol 004    Kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dobrej znajduje się na miejscu wcześniejszej świątyni, która spłonęła nocą z 1/2 lipca 1678 r. Kościół odbudowany po pożarze z końcem XVII w, konsekrowany 24 czerwca 1684 r. przez bpa Mikołaja Oborskiego pw. św. Szymona i Judy Tadeusza App. szczęśliwie dotrwał do dziś. Świątynia otoczona jest kamiennym murem z ok. 1800 r., z trzema bramkami i kapliczkami ze stacjami Drogi Krzyżowej malowanymi ok. 1844 r. przez Matejkiewicza. Jest to budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, z wieżą kwadratową na słup, trzynawowa z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, do 1912 r. kryta gontem i na ten gont w wymienionym roku położono stalową blachę ocynkowaną pokrywaną farbami ochronnymi.
    We wnętrzu na uwagę zasługuje polichromia ścian nawy i prezbiterium malowana w 1760 r., odnowiona przez Jana Stankiewicza z Oświęcimia w latach 1863-65, w prezbiterium z podziałami architektonicznymi we wnękach malowane postacie świętych i apostołów, na stropie kaplicy NMP polichromia ilustrująca wezwania litanii loretańskiej, w tradycji barokowej. W ołtarzu głównym rokokowym, drewnianym, umieszczono barokowe tabernakulum z XVIII w., oraz obraz Przemienienia Pańskiego typu Veraicon malowany na desce (XIX wierna kopia obrazu z XVII w.) w otoczeniu małych posągów drewnianych Mojżesza i Eliasza, Piotra i Jana. W balustradzie przed ołtarzem głównym w metalowej kracie umieszczono herb Szreniawa. W środku prezbiterium, przy przeciwległych ścianach znajdują się dwa drewniane ołtarze, zwrócone do siebie; lewy barokowy z dużym obrazem Świętej Rodziny cieszącej się kultem w rodzie Małachowskich - kolatorów tutejszej parafii przez 140 lat. (Obraz przemalowany w 1864 r. - Ks. prob. Jakub Jana w kronice parafialnej odnotował, że twarze na tym obrazie są poprawione, wprzód inaczej wyglądały). Po prawej stronie w prezbiterium ołtarz barokowy ma duży obraz Matki Boskiej Różańcowej namalowany przez Michała Strzegockiego w otoczeniu św. Dominika i św. Katarzyny ze Sieny, a w zwieńczeniu obraz św. Aleksandra, patrona tutejszego proboszcza ks. Aleksandra Bogusza, za którego ufundowano ten ołtarz. Na lewej ścianie prezbiterium z dojściem z zakrystii kapłańskiej usytuowana jest rokokowa ambona z XVIII w. wykonana w drewnie z czterema polichromowanymi płaskorzeźbami Ewangelistów, z nakryciem z 1865 r. Po przeciwnej ścianie od ambony, na zaokrąglonym podwyższeniu umieszczona jest drewniana barokowa chrzcielnica z XVIII w. W przednich narożnikach nawy głównej znajdują się drewniane ołtarze: z lewej barokowy z obrazem św. Sebastiana patrona Sebastiana Lubomirskiego, pierwszego twórcy potęgi rodu - kolatorów tutejszej parafii przez 130 lat, z małym olejnym obrazem na desce Zwiastowania NMP w predelli z XVIII w., w zwieńczeniu ołtarza późnobarokowy obraz Ukrzyżowania Jezusa; na zasuwie obrazu św. Sebastiana, Jan Stankiewicz w 1865 r. namalował obraz św. Izydora patrona rolników. W prawym narożniku nawy głównej, w ołtarzu drewnianym jest umieszczony obraz Jezusa typu Ecce Homo namalowany przez Jana Stankiewicza z Oświęcimia w 1865 r., a w zasuwie tego obrazu Serce Jezusa - obraz wykonany przez R. Regułę z Nowego Sącza w 1944 r. Stacje drogi krzyżowej według grafik z XVII w. namalował na płótnie w 1865 r. Jan Stankiewicz. W kaplicy dobudowanej w 1760 r. przylegającej z północnej strony do nawy głównej, znajduje się późnobarokowy ołtarz wykonany dla obrazu MB Szkaplerznej z woli bpa krakowskiego Jana Małachowskiego ojca kanclerza Stanisława Małachowskiego. Obraz ten ufundowany został przez ks. Wojciecha Juraszewskiego, który od 1692 r. był proboszczem w Dobrej. Jego treścią jest Matka Najświętsza siedząca na obłokach, otoczona światłością i Aniołami, podająca Szkaplerz zakonnikowi w habicie karmelitańskim, który klęczy na ziemi w lewym narożniku obrazu, w prawym klęczący fundator obrazu.
Obecnie w ołtarzu umieszczono wierną kopię obrazu, po przeniesieniu oryginału do ołtarza głównego nowego kościoła parafialnego pw. MB Szkaplerznej, konsekrowanego 16 lipca 1991 r. Do nowego kościoła przeniesiono również posągi św. Anny i Joachima, a w ołtarzu kaplicy MB Szkaplerznej w starym kościele zastąpiono je, wykonanymi również w drewnie, posągami św. Wojciecha i św. Stanisława BM.
    Kościół ten, stanowiący cenny przykład barokowej, drewnianej architektury sakralnej, z rokokowym wyposażeniem i z uwagi na wartości artystyczne, zabytkowe, kulturalne i historyczne został wpisany do rejestru zabytków województwa krakowskiego dnia 13 października 1971 r.

    Kościół zabytkowy otwarty jest dla zwiedzających od czwartku do soboty w godz. 9.00 - 18.00 oraz w niedziele w godz. 12.00 - 17.00 kontakt telefoniczny w sprawie zwiedzania pod numerem: 18 3330016 lub 780 103 256.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii pw. MB Szkaplerzej w Dobrej

umieszczone są za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.