Historia

historia 02Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej, położonej w Beskidzie Wyspowym, w górnym biegu rzeki Łososiny, na trasie wiodącej z Limanowej do Mszany Dolnej, erygowana została 2 lipca 1361 r. przez Biskupa Krakowskiego przy świątyni, która spłonęła nocą z 1/2 lipca 1678 r. Kościół odbudowany po pożarze z końcem XVII w, konsekrowany 24 czerwca 1684 r. przez bpa Mikołaja Oborskiego pw. św. Szymona i Judy Tadeusza App. szczęśliwie dotrwał do dziś. Świątynia otoczona jest kamiennym murem z ok. 1800 r., z trzema bramkami i kapliczkami ze stacjami Drogi Krzyżowej malowanymi ok. 1844 r. przez Matejkiewicza. Jest to budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, z wieżą kwadratową na słup, trzynawowa z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, do 1912 r. kryta gontem i na ten gont w wymienionym roku położono stalową blachę ocynkowaną pokrywaną farbami ochronnymi. Kościół ten stanowiący cenny przykład barokowej, drewnianej architektury sakralnej, z rokokowym wyposażeniem i z uwagi na wartości artystyczne, zabytkowe, kulturalne i historyczne został wpisany do rejestru zabytków województwa krakowskiego dnia 13 października 1971 r. Na uwagę zasługuje polichromia ścian nawy i prezbiterium malowana w 1760 r., odnowiona przez Jana Stankiewicza z Oświęcimia w latach 1863-65, w prezbiterium z podziałami architektonicznymi we wnękach malowane postacie świętych i apostołów, na stropie kaplicy NMP polichromia ilustrująca wezwania litanii loretańskiej, w tradycji barokowej. W ołtarzu głównym rokokowym, drewnianym, umieszczono barokowe tabernakulum z XVIII w., oraz obraz Przemienienia Pańskiego typu Veraicon malowany na desce (XIX wieczna kopia obrazu z XVII w.) w otoczeniu małych posągów drewnianych Mojżesza i Eliasza, Piotra i Jana. W balustradzie przed ołtarzem głównym w metalowej kracie umieszczono herb Szreniawa. W środku prezbiterium, przy przeciwległych ścianach znajdują się dwa drewniane ołtarze, zwrócone do siebie; lewy barokowy z dużym obrazem Świętej Rodziny cieszącej się kultem w rodzie Małachowskich - kolatorów tutejszej parafii przez 140 lat. (Obraz przemalowany w 1864 r. - Ks. prob. Jakub Jana w kronice parafialnej odnotował, że twarze na tym obrazie są poprawione, wprzód inaczej wyglądały). Po prawej stronie w prezbiterium ołtarz barokowy ma duży obraz Matki Boskiej Różańcowej namalowany przez Michała Strzegockiego w otoczeniu św. Dominika i św. Katarzyny ze Sieny, a w zwieńczeniu obraz św. Aleksandra, patrona tutejszego proboszcza ks. Aleksandra Bogusza, za którego ufundowano ten ołtarz. Na lewej ścianie prezbiterium z dojściem z zakrystii kapłańskiej usytuowana jest rokokowa ambona z XVIII w. wykonana w drewnie z czterema polichromowanymi płaskorzeźbami Ewangelistów, z nakryciem z 1865 r. Po przeciwnej ścianie od ambony, na zaokrąglonym podwyższeniu umieszczona jest drewniana barokowa chrzcielnica z XVIII w. W przednich narożnikach nawy głównej znajdują się drewniane ołtarze: z lewej barokowy z obrazem św. Sebastiana patrona Sebastiana Lubomirskiego, pierwszego twórcy potęgi rodu - kolatorów tutejszej parafii przez 130 lat, z małym olejnym obrazem na desce Zwiastowania NMP w predelli z XVIII w., w zwieńczeniu ołtarza późnobarokowy obraz Ukrzyżowania Jezusa; na zasuwie obrazu św. Sebastiana, Jan Stankiewicz w 1865 r. namalował obraz św. Izydora patrona rolników. W prawym narożniku nawy głównej, w ołtarzu drewnianym jest umieszczony obraz Jezusa typu Ecce Homo namalowany przez Jana Stankiewicza z Oświęcimia w 1865 r., a w zasuwie tego obrazu Serce Jezusa - obraz wykonany przez R. Regułę z Nowego Sącza w 1944 r. Stacje drogi krzyżowej według grafik z XVII w. namalował na płótnie w 1865 r. Jan Stankiewicz. W kaplicy dobudowanej w 1760 r. przylegającej z północnej strony do nawy głównej, znajduje się późnobarokowy ołtarz wykonany dla obrazu MB Szkaplerznej z woli bpa krakowskiego Jana Małachowskiego ojca kanclerza Stanisława Małachowskiego. Obraz ten ufundowany został przez ks. Wojciecha Juraszewskiego, który od 1692 r. był proboszczem w Dobrej. Jego treścią jest Matka Najświętsza siedząca na obłokach, otoczona światłością i Aniołami, podająca Szkaplerz zakonnikowi w habicie karmelitańskim, który klęczy na ziemi w lewym narożniku obrazu, w prawym klęczący fundator obrazu.
Obecnie w ołtarzu umieszczono wierną kopię obrazu, po przeniesieniu oryginału do ołtarza głównego nowego kościoła parafialnego pw. MB Szkaplerznej, konsekrowanego 16 lipca 1991 r. przez biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego, przy licznym udziale duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego z opatem ze Szczyrzyca na czele, oraz rzesz wiernych. W tym dniu uzdrowienia zgangrenowanej nogi doznał p. Stanisław Ciężadlik z Mszany Dolnej, autor i wykonawca stacji drogi krzyżowej dla tej świątyni, obecny na konsekracji. Do nowego kościoła przeniesiono również posągi św. Anny i Joachima, a w ołtarzu kaplicy MB Szkaplerznej w starym kościele zastąpiono je wykonanymi również w drewnie, tej samej wielkości posągami św. Wojciecha i św. Stanisława BM. Nowa świątynia pw. MB Szkaplerznej aż 99 lat czekała na realizację, licząc od pierwszej wpłaty na rzecz jej budowy w wysokości 1000 koron w konsystorzu tarnowskim. Zezwolenie na budowę wydał wojewoda nowosądecki 23 czerwca 1981 r. znamiennie w 40 dniu po zamachu na życie Ojca Św. Jana Pawła II. Prace przy budowie świątyni, wg projektu arch. Wojciecha Szczygła, rozpoczęto 29 września 1982 r. Pierwsze poświęcenie nowego kościoła odbyło się na pasterce 24 grudnia 1989 r. w trzy tygodnie po zakończeniu prac przy polichromii autorstwa artysty Bolesława Szpechta.
Pracami przy budowie i upiększaniu Nowej Świątyni kierował ówczesny proboszcz parafii w Dobrej Ks. Prałat Władysław Tarasek.

W budynku plebanii wzniesionym w stylu zakopiańskim w 1909 r., znajdowało się muzeum parafialne. Obecnie niewielkie muzeum, zawierające część dawnych zbiorów, usytuowane jest na zapleczu nowej świątyni.

Dobra stanowi doskonałe miejsce wypadowe w Beskid Wyspowy, ze względu na jej położenie pomiędzy Łopieniem, Ćwilinem i Śnieżnicą. Przez wieś przebiega również szlak rowerowy, prowadzący przez Łopień do Jurkowa.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.