Pogrzeb katolicki

pogrzeb 01

Pogrzeb katolicki przysługuje osobom wierzącym i praktykującym. Pozbawieni go są wszyscy ci, którzy przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, a byli:
- notorycznymi apostatami (np. "wypisujący się" z Kościoła), heretykami i schizmatykami,
- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Formalności związane z pogrzebem:

1. Zgłosić pogrzeb w kancelarii parafialnej, gdzie ustala się, datę i godzinę pogrzebu (należy przynieść ze sobą akt zgonu z USC),
2. W kancelarii przedstawić informację o udzielonych zmarłemu przed śmiercią sakramentach (w przypadku zgonu w szpitalu stosowne zaświadczenie wydaje ks. kapelan),
3. W przypadku pogrzebu osoby z innej parafii, należy dostarczyć zgodę właściwego Ks. Proboszcza,
4. Poprosić Pana Kościelnego i Pana Organistę o posługę liturgiczną podczas pogrzebu,
5. Sprawy związane z pochówkiem (korzystanie z kaplicy przedpogrzebowej - chłodni, wykopanie grobu, otwarcie grobowca, budowa nowego grobowca i.t.p.) należy uzgodnić z zarządcą cmentarza, którym jest firma P. Tomasza Patality, tel. 604 052 263 lub 12-251 42 45.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii pw. MB Szkaplerzej w Dobrej

umieszczone są za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

© 2017 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.