Chrzest

chrzcielnica 01Sakrament chrztu udzielany jest zasadniczo w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00. Chrzest może być udzelony również w trzecią niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Z ważnych przyczyn możliwe jest ustalenie innego terminu.

Zapisując w kancelarii parafialnej dziecko do chrztu należy:
1. Posiadać przy sobie akt urodzenia dziecka z USC,
2. Posiadać dokumenty zawierające następujące informacje:
a) dane osobowe rodziców dziecka (pierwsze i drugie imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki)
b) data i miejsce ślubu kościelnego rodziców
c) adres zamieszkania rodziców
d) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania chrzestnych

3. Jeśli obydwoje rodzice dziecka należą do innej parafii - posiadać pisemną zgodę swojego proboszcza na chrzest poza parafią.

Chrzestnym może być ten, kto:
1. Został wyznaczony przez rodziców dziecka przyjmującego chrzest, posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. Ukończył 16 lat;
3. Jest katolikiem, przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii i Bierzmowania i oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

* Chrzestnym nie może być ojciec lub matka przyjmującego chrzest;
* Ochrzczony należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
* Chrzestni spoza naszej parafii dostarczają przed chrztem ZAŚWIADCZENIE potwierdzające, że są osobami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić rolę chrzestnego (chrzestnej); zaświadczenie takie otrzymają w parafii, do której należą.

W dniu chrztu:
- należy przybyć do kościoła 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zająć miejsca przy wejściu do kościoła;
- przed rozpoczęciem Mszy Świętej dostarczyć szafarzowi chrztu (do zakrystii) kartki potwierdzające odbycie spowiedzi przez rodziców dziecka oraz chrzestnych a także zaświadczenia, o których wyżej;
- posiadać ze sobą świecę chrzcielną i białą sztkę.

Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

 

© 2017/2021 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.